Usuwanie starszych wersji wpisów (revisions)

Domyślnie WordPress przechowuje wiele wersji wpisu, co może skutkować znaczącym zwiększeniem bazy danych, gdy często edytujemy wpisy.
Aby usunąć niepotrzebne wersje możemy skorzystać z jakiejś wtyczki np. Better Delete Revision.

Lub wykorzystać do tego wp-cli:

wp post delete $(wp post list --post_type='revision' --format=ids)

Możemy też na stałe ograniczyć ilość przechowywanych starszych wersji wpisu dodając do wp-config.php wpis:

define('WP_POST_REVISIONS', 3);

Lub też całkowicie wyłączyć tę funkcjonalność za pomocą wpisu:

define('WP_POST_REVISIONS', false);

Powyższe wpisy dodajemy przed ABSPATH, w innym przypadku nie zadziałają.

Dodaj komentarz