Usuwanie starszych wersji wpisów (revisions)

Domyślnie WordPress przechowuje wiele wersji wpisu, co może skutkować znaczącym zwiększeniem bazy danych, gdy często edytujemy wpisy.
Aby usunąć niepotrzebne wersje możemy skorzystać z jakiejś wtyczki np. Better Delete Revision.

Lub wykorzystać do tego wp-cli:

wp post delete --force $(wp post list --post_type='revision' --format=ids)

Czytaj dalejUsuwanie starszych wersji wpisów (revisions)